content top

Bruk av 3D animasjon innen industrien

Bruk av 3D animasjon innen industrien

Presentasjon av et arkitekturprosjekt – perfekt på alle måter, men bare på papir, i 2D formen – kan ikke skape en slik effekt som en nøyaktig visualisering av kommende bygge-, industriell eller annen investering ville ha gjort på potensielle kunder eller investorer. Derfor støttes presentasjoner av prosjekter stadig mer og mer av 3D animasjon som gir mulighet til å kartlegge prosjektet i form av 3D simulering, slik at publikum har sjanse til å se det fulle potensialet av investeringen.

Moderne prosjekt i 3D animasjon

Å nå fram til målgruppen – som kan bli kunde eller en viktig samarbeidspartner for din virksomhet – og først og fremst å vekke ens fantasi, interesse og å oppmuntre til samarbeid, er av stor betydning. Derfor er det mange selskaper som tyr til moderne teknologi slik som 3D visualisering. Takket være den er presentasjon av et prosjekt, et produkt eller en produksjonsprosess ikke bare mer effektiv, men fremfor alt – takket være bildepresentasjon – forståelig.

Det er interessant at 3D simulering brukes ikke bare til statisk visualisering av prosjektet, noe som er vanlig i tilfelle tjenestebransjen, f.eks. arkitektur eller bilindustrien når man viser nærmere et prosjekt av byggende boligblokker eller husdesign eller ved presentasjon av nye biler. 3D animasjon er også av stor betydning i industrien – både i produksjon, utvinning, foredling og saker som gjelder organisering av produksjon.

Simulering av utstyrets funksjon i 3D teknologi

Hvilken anvendelse finner 3D animasjon i industrien? Først og fremst bidrar den til nøyaktig visualisering av plass, f.eks. produksjonshall eller oljeplattform. Dessuten, i motsetning til vanlig visualisering eller prosjekt som presenterer objektet fra et par vinkler, gir 3D simulering mulighet til å se objektet fra ulike perspektiver, i bevegelse. Animasjoner kan også inneholde simulering av arbeid og prosesser som foregår på et gitt sted. Man kan altså se maskiner som fungerer eller et eksempel på produksjonsprosess.

Å få til veldig nøyaktige bilder som trofast etterligner virkelighet og som skaper forhåndsvisning av arbeidet til utstyret og systemene, er mulig takket være kombinasjon av moderne designverktøy i 3D teknologi med faglig kunskap. Ved utføring av 3D simulering arbeider det folk som er godt kjent med en bestemt bransje, på den måten skal visualisering av funksjonen til oljeplattform eller motor ta hensyn til virkelige parametere som følger drift av slike enheter.

Simulering laget av et team med designere, ingeniører og materialingeniører lar oss også på tidlig prosjektstadium eliminere noen feil innen konstruksjonsmål. Takket være mulighet til å innføre i systemet data og nødvendige parametere kan man gjøre beregninger som hjelper å estimere potensiell risiko, og dermed – å begrense mulige tap i fremtiden.

3D animasjon brukes altså ikke bare til attraktiv visualisering av prosjektet. Den lar oss se godt på prosjektet, lage en konseptuell modell som man også kan innføre endringer på.

content top