content top

Hva er WAI?

Hva er WAI?

WWW-konsortiet (W3C) har en omfattende aktivitet som kalles Web Accessibility Initiative (WAI) og som arbeider for at verdensveven skal bli mer tilgjengelig for funksjonshemmede ved å utarbeide retningslinjer, utvikle og støtte utviklingen av teknologi og verktøy, og å utdanne og drive informasjonsarbeid.

Tilgjengelighet på verdensveven i denne sammenheng er hvor tilgjengelig informasjonen som er lagt ut er for forskjellige brukere. Først og fremst gjelder dette de forskjellige behov brukerne har på grunn av forskjellige former for funksjonshemming, men som en naturlig følge av at disse brukerne har behov for forskjellige typer terminalutstyr så er det også et spørsmål om å gjøre innhold i størst mulig grad uavhengig av programvare og terminaler.

Idéen som lå bak utviklingen av verdensveven var nettopp å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for flere brukere. Dagens arbeid for å gjøre verdensveven lettere tilgjengelig for alle brukere er å forvalte grunntanken med verdensveven.

content top