content top

Hva er WAI?

Hva er WAI?

WWW-konsortiet (W3C) har en omfattende aktivitet som kalles Web Accessibility Initiative (WAI) og som arbeider for at verdensveven skal bli mer tilgjengelig for funksjonshemmede ved å utarbeide retningslinjer, utvikle og støtte utviklingen av teknologi og verktøy, og å utdanne og drive informasjonsarbeid. Tilgjengelighet på verdensveven i denne sammenheng er hvor tilgjengelig informasjonen som er lagt ut er for forskjellige brukere. Først...

Les mer
content top